Nové nahrávky v sekci Ukázky - Musical Convergence I. Adagio and Vivo Mockup,Musical Convergence II. Introduction and Allegro Mockup, Sonet for G (for 4 guitars) a Fantasia on an Old Austrian Song
CD Kytarové inspirace obsahuje komorní hudbu pro dvě a tři kytary
a je estetickou inspirací nejen pro kytarové posluchače.
Naposledy vydáno.